top of page

Workshops & Events

Scroll down this page to see all of the workshops we will be hosting:
click the link of the ones you are interested in, and you
will then be able to read more and book your places.

How We Fund Our Workshops

 

We now operate a Pay What You Can system. The idea behind this new system is that you pay what you can, the more money you pay, the more events we can put on and the more tickets we can subsidise for those less fortunate. 

Gweithdai a Digwyddiadau

Sgroliwch i lawr y tudalen i weld yr holl weithdai y byddem yn eu cynnal:
cliciwch ar y ddolen ar gyfer y rhai sydd o ddiddordeb i chi, i ddarllen mwy ac archebu lle

Sut Rydym yn Ariannu ein Gweithdai

 

Erbyn hyn rydym yn gweithredu system Talu'r Hyn a Allwch. Y syniad y tu ôl i'r system newydd hon yw eich bod chi'n talu'r hyn y gallwch chi. Po fwyaf o arian y byddwch chi'n ei dalu, po fwyaf o ddigwyddiadau y gallwn ni eu cynnal a'r mwyaf o docynnau y gallwn ni rhoi cymhorthdal ar eu cyfer i bobl lai ffodus.

 

 

Upcoming Workshops

 • Patchwork From Pre-Loved Fabrics - Agored Cymru
  Patchwork From Pre-Loved Fabrics - Agored Cymru
  Mon, 23 Oct
  Craig-y-Nos Country Park
  23 Oct, 10:00 – 14:00
  Craig-y-Nos Country Park, Pen-y-cae, Craig-y-nos, Swansea SA9 1GL, UK
  23 Oct, 10:00 – 14:00
  Craig-y-Nos Country Park, Pen-y-cae, Craig-y-nos, Swansea SA9 1GL, UK
  We will be learning how to create beautiful items, using the traditional method of English Paper Piecework (hand-stitched patchwork), from preloved fabrics.
bottom of page